بسته بندی سالاد در منزل

مدیر / 1399-10-30

شما به خوشمزه‌ترین غذاها هم لب نمی‌زنید اگر با وضع نامطلوبی از راه دور به دست‌تان برسد. اینطور نیست؟ پاسخ مثبت شما نشانگر این است که اصل بسته‌بندی در کسب و کارهای مربوط به غذا چقدر مهم است و بسته بندی سالاد هم یکی از انواع آن است.

مشاغل پرورشی پر سود

مدیر / 1399-10-29

مشاغل پرورشی پر سود در کشور ما منطبق با جغرافیای خاص خودمان است، چراکه در سرزمین ما، هر حیوانی رشد نمی‌کند و گوشت بسیاری از حیوانات موجود هم حلال و قانونی نیست، با این حال، عرصه آنقدری باز هست که بتوان در یکی از این مشاغل پرورشی پر سود وارد شد

کسب و کارهای جدید در دنیا

مدیر / 1399-10-27

برای آن که درباره کسب و کارهای جدید در دنیا حرف بزنیم، خوب است که ابتدا کمی با هم خیالبافی کنیم! تصور کنید شما به جای آن که متولد سال هزار و سیصد و ؟؟ باشید، متولد سال هزار و دویست و ؟؟ بودید. یعنی دورانی نه چندان دور که اتفاقا عکس‌ها و فیلم‌هایی هم از آن موجود است و آنقدرها غیرقابل تصور نیست.

شتاب دهنده کسب و کار

مدیر / 1399-10-23

زندگی، سرشار از فرصت‌های خوبیست که نه اول راهند و نه جاده را به آخر رسانده‌اند. برای به ثمر رساندن آنها چه باید کرد؟ گاهی کسب و کار ما جایی در میانه ایستاده است؛ یعنی نه شبیه جوانه‌ی تازه از خاک بیرون آمده‌ایست که با یک نسیم کوچک از بین برود و نه ریشه‌هایش آنقدر در زمین محکم شده که فقط با لرزش شدید بیرون بیاید.

کسب و کار خانگی، یک سکوی کوچک برای پروازهای بزرگ

مدیر / 1399-10-15

بی شک شما هم تصدیق می‌کنید که این یک حالت ایده‌آل برای زندگیست: به شیوه‌ی خودتان و به دور از قواعد و چارچوب از پیش تعیین شده یا بدون قرار گرفتن در قالب قوانین سازمانی، پول در بیاورید و نیازی نباشد که جز به خودتان، به شخص دیگری جواب پس بدهید و تنها ملاک سنجش کارتان، لبخند رضایتی باشد که روی صورت مشتری می‌نشیند.

خط تولید ماسک

مدیر / 1399-06-01

به طور کلی ماسک های بهداشتی را می توان به دو دسته ماسک های تنفسی و ماسک جراحی تقسیم بندی کرد. 1- ماسک های تنفسی ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻨﻔﺴﯽ وﺳﯿﻠﻪ ای ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎک و زﯾﺎن آور از ﺟﻤﻠﻪ ذرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دودﻫﺎ، ﺑﺨﺎرﻫﺎ و ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

مـــــزایــده روز

تولید عرقیجات دارویی

20% Discount تولید عرقیجات دارویی