timer کمتر از یک دقیقه see 982

بی شک شما هم تصدیق می‌کنید که این یک حالت ایده‌آل برای زندگیست: به شیوه‌ی خودتان و به دور از قواعد و چارچوب از پیش تعیین شده یا بدون قرار گرفتن در قالب قوانین سازمانی، پول در بیاورید و نیازی نباشد که جز به خودتان، به شخص دیگری جواب پس بدهید و تنها ملاک سنجش کارتان، لبخند رضایتی باشد که روی صورت مشتری می‌نشیند.

ادامه مطلب